Κύστη Κόκκυγος

Μέθοδος θεραπείας: Κατά την κλινική εξέταση και ανάλογα με το κλινικό στάδιο του προβλήματος θα αποφασιστεί η θεραπευτική χειρουργική προσέγγισή του. Χρησιμοποιείται εξειδικευμένη συσκευή Diode Laser για παθήσεις κόκκυγα και ορθοπρωκτικής χώρας. Ο ασθενής μετά τη θεραπεία κύστης κόκκυγα επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά του καθώς τα χειρουργικά τραύματα είναι ελάχιστα (1-2 οπές 2-3 χιλιοστών).

General • Surgery •