Βουβωνοκήλη

Μέθοδος θεραπείας: Η Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση αποτελεί τη μέθοδο εκλογής (Gold standard) παγκοσμίως στην αντιμετώπιση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος. Διεξάγεται Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης – TEP (Total extraperitoneal) ή TAPP (Transabdominal preperitoneal). Χρησιμοποιείται ο πλέον σύγχρονος χειρουργικός εξοπλισμός και τα κορυφαία ανατομικά 3D πλέγματα και μέθοδοι καθήλωσης αυτών). Η αποκατάσταση του ασθενή μετά από Λαπαροσκοπική Αποκατάσταση Βουβωνοκήλης είναι τάχιστη. Ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα μετεγχειρητικά και λαμβάνει εξιτήριο λίγες ώρες μετά το χειρουργείο.

General • Surgery •